ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 13:24
މާޅޮސް ސިއްހީ މަރުކަޒު
މާޅޮސް ސިއްހީ މަރުކަޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ކުރެންދޫ އަދި މާޅޮހު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
މާޅޮހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި
 
ކުރެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވޭ

އއ. މާޅޮހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ނިއުހިޔާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 1,320,386,62ރ (އެއްމިލިއަން ތިންލައްކަ ވިހިހާސް ތިންސަތޭކަ އައްޑިހަ ދެ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ދެލާރި) އެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވަނީ 140 ދުވަހެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ޙުސައިންއެވެ. އަދި ނިއުހިޔާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޅ. ކުރެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިކޮސިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4،382،497.33ރ (ހަތަރު މިލިއަން ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ތިރީސް ތިން ލާރި) އެވެ.

މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 150 ދުވަހެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ޙުސައިންއެވެ. އަދި އިކޮސިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ދީދީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް