ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 14:14
ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވުމާއެކު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވުމާއެކު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދިޔަ ހަމަލާ
އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ހަނގުރާމަ މަޑުޖެހުމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ޣައްޒާގެ ހުސްވެފައިވާ މަގުތަކަށް މީހުން ނުކެމެ ފުރާލާފައިވޭ
 
މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރު ހިނގައިދިޔަ 10 ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައަށްފަހު ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާ

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލާއި އިސްލާމިކް ޖިހާދު ޖަމާއަތާ ދެމެދު ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާއިރު މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރު ހިނގައިދިޔަ 10 ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް މިސްރުން މެދުވެރިވެގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމަ މަޑުޖެހުމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ޣައްޒާގެ ހުސްވެފައިވާ މަގުތަކަށް މީހުން ނުކެމެ ފުރާލާފައިވެއެވެ. ބައެއް މީހުން އުފާފާޅުކޮށް ކާރުގެ ބަރުގޮނު އަޅާ، އަނެއް ބަޔަކު މިސްރާބު ޖެހީ މާރާމާރީގައި މަރުވި މީހުންގެ ގެތަކަށް އިހުތިރާމް އަދާކުރުމަށެވެ.

ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލުގެ ފަރާތުން ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ އަލީގައި މިސްރުން އިއުލާން ކުރަނީ ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލުގެ ފަރާތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓާސްއަށް ލިބުނު އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދެ ފަރާތުން ވެސް ތަބާވާނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެދޮރު ސުންނާފަތިކުރުން ހުއްޓާލުމާއި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ވަގުތުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކުރުން ހުއްޓާލުން ހިމެނޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ކަރީން ޖީން ޕިއެރޭ ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، ސީސީ އާއި މިސްރުގެ މެދުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފްކުރައްވާ، ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމާދު އަލް ސާނީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ
ފަލަސްތީނުގެ ފަސް މެންބަރުން ހިމެނޭ ޢާއިލާއެއް އިސްރާއީލް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ކުޅިވަރަކީ އަންހެން ކުދިންނަށް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނަމުން ދާ ބަޔަކަށް ގޮންޖެހުމުގައި ލަމާ ދެމި ހުރީ ސާބިތުކަމާއެކު!
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ދެ މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
އައްބާސް އދ. އަށް: ފަލަސްތީނުގެ ޙައްޤުތައް ނެތި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްޙައެއް ނޯންނާނެ
އޮސްލޯ އެއްބަސްވުންތަކަށް 30 އަހަރު: އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނުގެ ސުލްޙަ ބޮޑުމަންޒަރުންވެސް ބޭރުގަ؟
ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް، އީޔޫއާއި ސައޫދީއަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެވިދާނެތަ؟
އިސްރާއީލުގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅޭ: ވޯލްޑް ބޭންކް