ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:19
މުބާރާތުގެ ޑަބަލްސްގެ ތިން ވަނައާއެކު ލައިބާ
މުބާރާތުގެ ޑަބަލްސްގެ ތިން ވަނައާއެކު ލައިބާ
ޓްވީޓަރ
ބޮޒްނަރ ފްރޫލިންގ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް
އިޓަލީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުން ލައިބާއަށް ދެ ލޯ މެޑަލް
ލޯ މެޑަލް ހޯދީ 11 އަހަރުން ދަށުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އަދި ޑަބަލްސް އިން

ބޮޒްނާ ފްރޫލިން އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ޔޫތު މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ ލައިބާ އަޙުމަދު މަޚްލޫފް (އެލީ) ދެ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

އިޓަލީގެ ބޮލްޒާނޯގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ލައިބާ ވަނީ، 11 އަހަރުން ދަށުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިން ލޯ މެޑަލް އަދި 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޑަބަލަސް ބައިން ވެސް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ. ލައިބާ ވަނީ މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވެސް ވާދަކޮށްފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ސިންގަލްސް ބައިގައި ވެސް ލައިބާ ވަނީ ވާދަކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސިންގަލްސްގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފަ އެވެ. ސިންގަލްސްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޮސްޓްރިއާގެ ތިން ވަނަ އަށް ރޭންކު ކުރެވިފައިވާ ހެލެނާއާ ވާދަކޮށް ބަލިވީ، ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުންނެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ތިން ވަނަ އަށް ރޭންކު ކުރެވިފައިވާ އުލްމާނާ ވާދަކޮށް ބަލިވީ ސީދާ ދެ ސެޓުންނެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ލައިބާ ވާދަ ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެހެންކަމުން، ފުރަތަމަ މުބާރާތުން ވެސް ދެ ލޯ މެޑަލް ލިބުމަކީ ލައިބާ އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެކެވެ.

އިޓަލީގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި މުބާރާތަކީ އޯޕަން މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިން އަމިއްލައަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ހުޅުވާލެވިފަ އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ލައިބާ ވާދަކުރާއިރު، މުބާރާތަށްފަހު އިތުރު އެހެން ތިން މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރުމަށް ލައިބާ އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
60%
40%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް