ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 20:51
ހައްޖުވުމަށް ގޮސް ތިބި މީހުން
ހައްޖުވުމަށް ގޮސް ތިބި މީހުން
ސައުދީގެޒެޓް
ފިތުރު އީދު ދުވަސް
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އީދު ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
 
ސައޫދީގެ ހަނދު ބަލާ ކޮމިޓީން ބުނީ ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ދުވަހަކީ 20 އޭޕްރިލް ކަމަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވަނީ މިކަމާ ގުޅިގެން ބަޔާނެއްވެސް ނެރެފައެވެ. އަދި އީދު ދުވަހަށް ވާނީ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސައޫދީގެ ހަނދު ބަލާ ކޮމިޓީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ދުވަހަކީ 20 އޭޕްރިލް ކަމަށެވެ. އަދި ފިތުރު އީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، އޮމާނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ އެގައުމުގައި އީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ 22 އޭޕްރިލުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް