ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:47
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އެމްއެމްސީ
މީޑިއާ ކައުންސިލް
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން 29 އޭޕްރީލްގައި
 
އިންތިޚާބު އޮންނާނީ 29 އޭޕްރީލްވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން 11:00ށް ވެލާނާގޭގެ ތިރީގައި
 
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ 2 އަހަރު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ އިންތިޚާބު 29 އޭޕްރީލްގައި ބޭއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލަށް 3 މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. އެއީ މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކާއި އާންމު 2 މެމްބަރުންނެވެ.

މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ 29 އޭޕްރީލްވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން 11:00ށް ވެލާނާގޭގެ ތިރީގައިކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް 6 ކެނޑިޑޭޓުން ޝަރުތުހަމަވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާގެ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ދެ ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ އާންމުންގެ މެމްބަރުކަމުގެ މާގަމަށް 4 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ 2 އަހަރެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުގައި ވިދިވިދިގެން 2 ދައުރު އަދާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް