ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 08:11
ރޯޔަލް އެވިއޭޝަން އެކެޑަމީން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުން
ރޯޔަލް އެވިއޭޝަން އެކެޑަމީން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުން
ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް
ރާއްޖޭގައި އޭވިއޭޝަން ނެޓްވޯކެއް ބޭއްވުން
ހައިރައިޒް އާއި ރޯޔަލް އޭވިއޭޝަން އެކެޑަމީ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އޭވިއޭޝަން ނެޓްވޯކިންގ އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ
އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ޖަހާއިރު
އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓާ ކުރާ މީހުންނަށް އިސްކަންދޭނެ
މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި

ހައިރައިޒް އާއި ފިލިޕީންސްގެ ރޯޔަލް އެވިއޭޝަން އެކެޑަމީ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އޭވިއޭޝަން ނެޓްވޯކިންގ އިވެންޓެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހައިރައިޒުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނީ އެ އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ޖަހާއިރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ކަމަށެވެ. އެ އިވެންޓުގައި ރޯޔަލް އެވިއޭޝަން އެކަޑަމީގެ ހެޑް އޮފް ޓްރެއިނިންގ މަދޫ ޕުލިޔަން ކަލަތް އާއި ކުއަލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އެންޑް އެޝުއަރެންސްގެ ހެޑް ކެތީ ކަބަލަޓުންގަން އަދި ހެޑްއޮފް މާކެޓިންގް އެން ސޭލްސް ކެޕްޓަން ޖޮޔަންސް އަންބުމާނީ ވާހަކަދައްކާނެއެވެ.

ރޯޔަލް އޭވިއޭޝަން އެކެޑަމީއަކީ ޕީޕީއެލް، ސީޕީއެލް، މަލްޓި އިންޖީން، އޭޓީޕީއެލް ތިއަރީ އަދި ގްރަރުންޑް (ޕްރޯޒަން އޭޓީޕީއެލް)، ފްލައިޓް އެންޑް ގްރައުންޑް އިންސްޓްރަކްޓާ ކޯހުން ފެށިގެން ދަރިވަރުންނަށް ލައިސަންސް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ އެކެޑަމީއެކެވެ. އަދި އެ އެކެޑަމީއަކީ ފިލިޕީންސްގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ، ޕައިލެޓުން ތަމްރީނު ހޯދުމަށް އެންމެ މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ޓްރެއިނިންގ އެކެޑަމީއެވެ.

އެ އެކެޑަމީގެ ފްލީޓުގައި 20 އަށްވުރެ ގިނަ އެއާކްރާފްޓުގެ ފްލީޓެއް އޮވެއެވެ. އެ ހުރިހާ ބޯޓަކީވެސް މަލްޓި އިންޖީނު ބޯޓުތަކެވެ.

Advertisement

ރޯޔަލް އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީން ވަނީ ރާއްޖެ، އިންޑިއާ، ނޭޕާލް، ބަންގްލަދޭޝް، ފިޖީ، ޖަޕާން، ވިއެޓްނާމް، އޮސްޓްރޭލިއާ، ފްރާންސް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޔޫއޭއީ، އޮމާން، ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ، މެލޭޝިއާ، އީރާން، ދެކުނު ކޮރެއާ، ފިލިޕީންސް އަދި އިންޑޮނޭޝިއާ ފަދަ ގައުމުތަކުން 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވެއެވެ.

ކެޕްޓަން މަދޫ ޕުލިޔަން ކަލަތު ވިދާޅުވީ ހައިރައިޒްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އޭވިއޭޝަން ނެޓްވޯކިން އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަކީ އެ އެކެޑަމީއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރޯޔަލް އެކެޑަމީގައި އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ދަރިވަރުން ޕައިލެޓް ޓްރެއިނިންގ ހަދަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި އޭވިއޭޝަން ޕްރޮޕެޝަނަށް ޝައުގުވެރިވާ ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކޮށްލަން ލިބުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ނަމަވެސް އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓާ ކުރާ މީހުންނަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް ހައިރައިޒުން ބުނެއެވެ.

މި ހަރަކާތުގައިhttps://cutt.ly/Royhleމެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް