ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 14:43
ކުރީގެ ސާޓާ އެވޯރޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ކުރީގެ ސާޓާ އެވޯރޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް
ސާޓާ އެވޯޑް
އިތުރު ކެޓަގަރީތަކާއެކު މި އަހަރުވެސް ސާޓާ އެވޯޑް ކުލަގަދަކޮށް
 
ސާޓާ އެވޯޑަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގައި ދެމުން އަންނަ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް

37 ކެޓަގަރީއާއެކު ދެކުނު އޭޝިއާގައި ދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑު، ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ސާޓާ) އެވޯޑް ކުލަ ގަދަކޮށް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް

މިފަހަރުގެ ސާޓާ އެވޯޑްސް ބާއްވަނީ އޮކްޓޯބަރގައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހައިރައިޒްގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން، މަރިޔަމް މާއިޝާ ވިދާޅުވީ އެ އިވެންޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި، މިހާރު އެވޯޑަށް އެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ނޮމިނޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި އަހަރުވެސް އެ އެވޯޑް ބާއްވާނީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ކަމަށް މާއިޝާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ އެވޯޑާއި ގުޅޭގޮތުން ހައިރައިޒްގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮަޕަރޭޝަންސް މުހައްމަދު ޝާމިން ވިދާޅުވީ ސާޓާ އެވޯޑަަކީ ވަރަށް ތަފާތު އެވޯޑެއް ކަމަށާއި އެ އެވޯޑުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި އެއްވެސް ޗާރޖެއް ނުވަތަ ފީއެއް ނަގަމުން ނުދާކަމަށެވެ. އެ އެވޯޑަކީ މުޅި ދެކުނު އޭޝިއާގައި ވެސް އެންމެ މަގްބޫލް އެންމެ ބޮޑަށް ބަލައިގަންނަ އެއް އެވޯޑް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެވޯޑް ހޮވުމުގެ މަރުހަލާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަރުހަލާ އެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޮޑިޓްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެވޯޑަކީ ޚާއްސަ ޖޫރީ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލް އެއް ވެސް އެކުލެވޭ އެވޯޑެކެވެ. އެ ޖޫރީއިން ސައިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ނޮމިނީޒް ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ބަލާ އެ ޕްރެންޓޭޝަންތައް އެވަލުއޭޓް ކުރެއެވެ.

މި ސަރަހައްދުގެ މަގުބޫލު އެވޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ސާޓާ އެވޯޑު ފާހަގަ ކުރެވޭއިރު މި އެވޯޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭން ފެށީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި އެވޯޑުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާ އާއި ސްރީލަންކާ އާއި ބަންގްލަދޭޝާއި ބޫޓާނާއި ނޭޕާލުން ބައިވެރިވެއެވެ.

މި އެވޯޑް އަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުރިއަރާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ. މިއީ މި ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޤައުމުތައް ހިމެނޭ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވެސް އެންޑޯޒުކޮށްފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
20%
80%
0%
ކޮމެންޓް