ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 07:35
ކަޒަކިސްތާނާއި ޑެންމާކުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ކަޒަކިސްތާނާއި ޑެންމާކުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިން
ފަހަތުން އަރައި ކަޒަކިސްތާނުން ޑެންމާކު ބަލިކޮށްފި
 
ކަޒަކިސްތާނުގެ ވެރި ރަށުގައި ހުންނަ އަސްޓަނާ އެރީނާގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 އިން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ފަހަތުން އަރައި ކަޒަކިސްތާނުން ޑެންމާކު ބަލިކޮށްފި އެވެ.

ކަޒަކިސްތާނުގެ ވެރި ރަށުގައި ހުންނަ އަސްޓަނާ އެރީނާގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ދެ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ޑެންމާކުންނެވެ. އެ ޓީމުން ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހާފައި ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 21 ވަނަ މިނެޓުގައި ކެޔާ ތަނަވަސްކޮސްދިން ފުރުސަތެއްގައި ޑެންމާކަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ރަސްމުސް ހޮލުންޑު އެވެ. މެޗުގައި ޑެންމާކުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ވެސް އޭނާ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ ކަޒަކިސްތާނުން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެފަ އެވެ. މެޗުގެ ނަތީޖާގެ ފަރަގު އެ ޓީމަށް ކުޑަ ކޮށްދިނީ ބަޚްތިޔާރް ޒައިނުތުދިނޮވް އެވެ. އެއީ މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. އޭގެ ފަހުން ކަޒަކިސްތާނަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ 86 ވަނަ މިނެޓުގައި އަސްކަތު ޓަގީބާގެން އެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން މެޗުން ކަޒަކިސްތާނު މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ އަބަތު އައިމްބެޓޮވް އެވެ.

ގްރޫޕް އެެޗުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން ކަޒަކިސްތާނަށް ލިބެނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ވަނީ ސްލޮވޭނިއާ އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް