ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 06:43
ޖޭޕީގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ އަމީން އިބްރާހީމް
ޖޭޕީގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ އަމީން އިބްރާހީމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން
ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ޒިންމާތައް އަމީން އަށް
 
ޖޭޕީން ބުނީ އަމީން އާ މިޒިންމާ ހަވާލުކުރެއްވީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހީމް ކަމަށް

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ކެމްޕެއިންގެ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޕާޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ އަމީން އިބްރާހީމް އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޖޭޕީން ބުނީ އަމީން އާ މިޒިންމާ ހަވާލުކުރެއްވީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހީމް ކަމަށެވެ. އަދި ގާސިމް ވަނީ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މިކަމުގައި އަމީން އަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖޭޕީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އެކުލަވާލާ ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު ޖޭޕީއަށް ދީފައިވަނިކޮށެވެ.

ޖޭޕީގެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެޕާޓީން ވަކިން ވާދަކުރުމަށާއި، އެޕާޓީ އިސްވެއޮވެ ހަދާ ކޯލިޝަނަކުން ވާދަކުރުމަށެވެ. ޖޭޕީން އަންނަނީ ވަކިން ކޯލިޝަނެއް ހެދުމަށްޓަކައި ޕާޓީތަކާއި މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބީ އާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އެމަނިކުފާނު އިސްވެ ހުންނަވާ އުފައްދަވާފައިވާ ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި ޖޭޕީ ގުޅިގެން އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދިފަހުން ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ މަންދޫބުން ވަނީ ޖޭޕީ ގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ގުޅިގެން މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް