ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:05
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު އާދީއްތަ ދުވަހު، ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް 4 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި
 
އެ ޕާޓީގެ އިންތިހާބު އޮތީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ޖަހާއިރު
 
މި އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 11 މަގާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރާނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނޮވެމްބަރު މަހު 22 ގައި ހުޅުވާލި މި ފުރުސަތުގައި، އެ ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމާ އެކު ޖުމްލަ 11 މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއީ:

 • ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު
 • އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ރައީސް
 • ޒުވާނުންގެ ލީގުގެ ރައީސް
 • ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސުން އިންތިޚާބުކުރާ 25 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުންގެ 8 މަގާމު
 • ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސުން އިންތިޚާބުކުރާ 25 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހުސްވެފައިވާ މަގާމު 155ވަނަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ މަގާމު
 • ކޮމިޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޗެއާރ
 • ކޮމިޓީ އޮފް ހެލްތުގެ ޗެއާރ
 • ކޮމިޓީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ޗެއާރ
 • ކެމްޕެއިން އެންޑް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޓީގެ ޗެއާރ
 • ކޮމިޓީ އޮފް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޗެއާރ
 • ކޮމިޓީ ފޯ ޑަޔަސްޕޯރާ - އިންޑިއާގެ ޗެއާރ

އޭގެ ތެރެއިން އެ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާއިރު، ޖޭޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރުކަން ހުސްވީ ކުރިން އެ މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި އިގްބާލު އާދަމް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ފަހު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ހުސްވެފައިވާ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:

 • ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އައްސަދު ރިޒާ
 • ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު
 • ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ސާލިހް
 • ގާސިމްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގައި އިންނަވާ މުހައްމަދު ސައީދު

މި މަގާމްތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ވޯޓު ނެގުން އޮތީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ. އެގޮތުން އެ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ޖަހާއިރު ވޯޓުލުން ފެށޭނެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހީމް އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބު ވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، އެ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ވަރަށް މަދުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ މި އިންތިޚާބަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު، ބާއްވާ ސިޔާސީ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް