ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 12:25
ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީއާއެކު ހިންނަވަރު ޓީމް
ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީއާއެކު ހިންނަވަރު ޓީމް
ހިންނަވަރު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ހިންނަވަރު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިންނަވަރަށް!
 
މިއީ ހިންނަވަރުން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ހިންނަވަރު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިންނަވަރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ.

ހިންނަވަރުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިންނަވަރުން ހޯދީ މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނައިފަރު ޗެލްސީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މިއީ މިމުބާރާތް ބޭއްވި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި ހިންނަވަރުން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފައިނަލް މެޗު ހިންނަވަރުން ކާމިޔާބުކުރީ ނައިފަރު ޗެލްސީން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރިހޯދާފައިވަނިކޮށެވެ. ނައިފަރަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ މުހައްމަދު މަޖުދާންއެވެ. ހިންނަވަރަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ މުޙައްމަދު ފަޒީލްއެވެ. ހިންނަވަރަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ ޕެނަލްޓީއަކުން، ގައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ހިންނަވަރަށް އުފަން ލިލީއެވެ. ގައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގުވެސް ކުޅުނީ ހިންނަވަރު ޓީމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް އަޝްފާގު ހިންނަވަރު ޓީމަށް ކުޅުނެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ޅ. އޮޅުވެލިފުއްޓާއި ނ. މާފަރުންވެސް ވާދަކުރިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
13%
25%
0%
63%
0%
0%
ކޮމެންޓް