ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 15:12
 އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިޔޯ ގުޓަރެސް
އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިޔޯ ގުޓަރެސް
ގޫގުލް
އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ތައުރީފް މުސްލިމުންނަށް
 
ގުޓޭރަސް ވަނީ ގުރުއާނުން މިސާލު ޖައްސަވައިފައި

 އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިޔޯ ގުޓަރެސް މުސްލިމުންނަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ގުޓަރެސް ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަސް އަންނަން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އިސްލާމްދީނުގެ އޯގާތެރިކަމާއި އަމާންކަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މީހުން ނަމޫނާއަކަށް ބަލާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިސްލާމް، މި ލަފްޒުގެ އަސްލަކީ ސަލާމް ކަމަށާއި އޭގެ މާނައަކީ އަމާންކަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ގުޓަރެސް ވިދާޅުވީ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރާއިރު ރެފިއުޖީންނަށް މުސްލިމް ގައުމުތަކުން މަރުހަބާކިޔާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ސޫރަތުލް ތައުބާގައި ވާ މިސާލެއް ނަންގަވައިފައެވެ. އެ ގޮތުން ބަޔަކު މީހުން ހިމާޔަތަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ބަޔަކަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ގުރުއާނުގައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ކަމުގައި އިސްލާމުންނާއި ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ވެސް އަޅައިލުމަށް އޮންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް