ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 22:54
ބެލަރޫސްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ
ބެލަރޫސްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ
ރޮއިޓާރސް
ބެލަރޫސްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖަލަށް
ބެލަރޫސްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
 
ސްވިތްލާނާ ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ބެލަރޫސް އާ އަވަށްޓެރި ގައުމެއް ކަމުގައިވާ ލިތުއޭނިއާ އަށް ފިއްލަވައިގެން ވަޑައިގެންފައި

ބެލަރޫސްގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުށުގައި ބެލަރޫސްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ ސްވިތްލާނާ އަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އިއްވި މިހުކުމާއި ގުޅިގެން ގައުމުން ބޭރުގައި އުޅުއްވަމުންގެންދަވާ ސްވިތްލާނާ ވިދާޅުވީ އެ ހުކުމަކީ ބެލަރޫސްގައި ޑިމޮކްރަސީ ކުރިއެރުވުމަށް އެކަމަނާ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަނުން އައި ހުކުމެއްކަމަށެވެ.

ކުރީގައި އިނގިރޭސި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވި ސްވިތްލާނާ ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ބެލަރޫސް އާ އަވަށްޓެރި ގައުމެއް ކަމުގައިވާ ލިތުއޭނިއާ އަށް ފިއްލަވައިގެން ވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިޔަށްދިޔަ އިންތިޚާބުގައި އޭރުގައިވެސް ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި އަލެކްސެންޑަރ ލުކޭޝިއެންކޯ އާ ވާދަކުރައްވާ ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީއާއެކުއެވެ.

އެއިންތިޚާބު ރައީސް އަލެކްސެންޑަރ ކާމިޔާބުކުރެއްވީ އޮޅުވާލައްވައިގެންކަމަށް ސްވިތްލާނާ އާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ރައީސް ދޮގުކުރައްވައެވެ. އަލެކްސެންޑަރ ބެލަރޫސްގައި ވެރިކަން ކުރައްވަމުންގެންދަވާތާ 30 އަހަރު ވާން ވަނީ ކައިރިވެފައެވެ.

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް އަލެކްސެންޑަރ އާ ދެކޮޅަށް އޭރުގައި ބެލަރޫސްގައި ކުރިޔަށްދިޔައެވެ. އެއާއެކު ރައީސް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އިދިކޮޅުގެ އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާން ފެށުމުން އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް މަޖުބޫރުވީ ގައުމުން ފިއްލަވާށެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ސަރުކާރުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ސްވިތްލާނާ ގެންދަވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ފުރޮޅާލައްވާ ބާރުތައް ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް