ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 06:44
ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ރަޝިޔާގެ ރޮސްޓޮވް ގައި
ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ރަޝިޔާގެ ރޮސްޓޮވް ގައި
އަލްޖަޒީރާ
ވާގްނަރ ގްރޫޕް
ވާގްނަރ ގްރޫޕުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބެލަރޫސްގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ތަމްރީނު ދެނީ
 
ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ މެނޭޖްމަންޓާއެކު އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ހިންގާނެ ގޮތާއި އަސްކަރިއްޔާގެ އެކި ޔުނިޓްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމާއި ގުޅޭ ރޯޑްމެޕެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި

ރަޝިޔާގެ ކުލީ ސިފައިންގެ ގްރޫޕް ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ބެލަރޫސްގެ ސިފައިންނަށް އަސްކަރީ ތަމްރީނު ދިނުމަށް އެ ގްރޫޕާއެކު އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވިފައިވާކަމަށް ބެލަރޫސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ހިންގި ނާކާމިޔާބު އަސްކަރީ ހަރަކާތަށްފަހު ބެލަރޫސް އަށް ވާގްނަރ ގްރޫޕު ދިޔުމަށް އޮތީ އެއްބަސްވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް ވާގްނަރ ގްރޫޕުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އެގްރޫޕުގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން ވީތަނެއް ސާފެއް ނޫނެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ މެނޭޖްމަންޓާއެކު ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގެ ތެރޭގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ހިންގާނެ ގޮތާއި އަސްކަރިއްޔާގެ އެކި ޔުނިޓްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމާއި ގުޅޭ ރޯޑްމެޕެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބެލަރޫސްގައި ތިބީ ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ ކިހާ އަދަދެއްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނެއް ކަމެއް ސާފެއް ނުކޮށްދެއެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު ހަނގުރާމަވެރިން އަންނާނެކަމެއްވެސް ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެމުންދާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބެލަރޫސްގެ ސިފައިންނަށް ތަމްރީނު ދޭ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމިކޮށްފައެވެ.

ވާގްނަރ ގްރޫޕަކީ 17 މަސްދުވަސްވީ ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ގްރޫޕެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް