ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 17:06
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެއެމްވީ
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ޕްރޮޖެކްޓާއެކު 130 ކޮޓަރީގެ ހޮޓަލަކާއި 50 ކޮޓަރީގެ ބުޓީކް ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކުރެވިގެންދާނެ: ގައިސް
 
މިއީ އައްޑޫ ސިޓީއާއި ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގެ އިގުތިސާދު ރަނގަޅު ކުރެވިގެންދާނެ މުހިންމު މަސައްކަތެއް

އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓާއެކު 130 ކޮޓަރީގެ ދޫގަސް ހޮޓަލާއި 50 ކޮޓަރީގެ ބުޓީކް ހޮޓަލެއް މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު, ގައިސް ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގައިސް ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ އުންމީދީ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އައްޑޫ ސިޓީއާއި ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގެ އިގުތިސާދު ރަނގަޅު ކުރެވިގެންދާނެ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 17 މިލިއަން ޑޮލަރު (272.2 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނު އެހީ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭވަރުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެއަރޕޯޓުގެ ޓަރމިނަލް ތަރައްގީ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ލައުންޖް ވަސީލަތްތައްވެސް އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރާނެކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ މަޝްރޫއާއެކު ވިޔަފާރިއާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޭނުންކުރުމަށް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖަކާއެކު ކާގޯ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އާ ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރަކާއި، ފަޔަރ ސްޓޭޝަނެއްވެސް އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެއަރޕޯޓުގެ މަގުތަކާއި އެއަރޕޯޓްގެ ޕާކިންގ ސަރަހައްދުތައްވެސް އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް