ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 22:34
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ދެކުނުގެ ފަތުރުވެރިކަން
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަަރޕޯޓާއެކު، ދެކުނަށް ދާ ފަތުރުވެރިން ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ: އިއާދު
 
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއެކު އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ
 
އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަން

އައްޑޫ ސިޓީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއެކު, ދެކުނަށް ދާ ފަތުރުވެރިން ކުރާ ޚަރަދު އެތައް ގުނައެއް ކުޑަވެގެން ދާނެކަމަށް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއާދު މިހެން ވިދާޅުވީ އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

އިއާދު ވިދާޅުވީ އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަން ކަމަށެވެ. ފަތުރުވެރިން ދެކުނުން ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ދަތުރުފަތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ދެކުނުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްވެސް ހުރި ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގައި ހުންނަ ފުރިހަމަ ސިފަތަކާއެކު، ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީވެގެންދިއުމާއެކު ފަތުރުވެރިން ދެކުނަށް ދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެތައް ގުނައެއް ކުޑަވާނެކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީދާ ގަމަށް އައިސް އެ ސަރަހައްދުގެ ރިސޯޓަކަށް ނޫނީ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ދެވޭނެ. އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް މިއަހަރު ފެށުނީމަ ފަތުރުވެރިންނަށް އާރްޓީއެލް މެދުވެރިކޮށް ދަތުރުކުރެވޭނެ.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު

އިއާދު ވިދާޅުވީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައްވެސް ކުރިއަރައިދިއުމަށް މުހިންމު މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް އެކްސްޕޯޓުކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެކުނު އިގްތިސާދީ މައި ދޮރާށި ކަމަށްވާ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ފައްޓަވައިދެއްވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލޯނު ފައިސާއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭވަރުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު، އެއަރޕޯޓުގެ ޓަރމިނަލް ތަރައްގީކުރާނެއެވެ. އަދި ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ލައުންޖް ވަސީލަތްތައްވެސް ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިއަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖަކާއެކު ކާގޯ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރެވޭއިރު، އައު ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރަކާއި، ފަޔަރ ސްޓޭޝަނެއްވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓުގެ މަގުތަކާއި އެއަރޕޯޓްގެ ޕާކިންގ ސަރަހައްދުތައްވެސް ތަރައްގީކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް