ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:06
އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ ތެރެއިން
އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ ނިންމާލީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު
 
މި ޝޯ ކުރިއަށްގެންދިޔައީ 26 ކުންފުންޏަކާއެކު
 
މިއަހަރުގެ ޝޯއަށް 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކުރި

ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް (އެފް.އެންޑް.ބީ) ޝޯގެ 6 ވަނަ އެޑިޝަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

އެފްއެންޑްބީ ޝޯއަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޝޯއެކެވެ.

އެފްއެންޑްބީގެ 6 ވަނަ އެޑިޝަން ފެބްރުއަރީ 23 އިން 25 އަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ޝޯއަށްވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ވަނީ ލިބިފައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް މާއިޝާ ވިދާޅުވީ ޝޯ ނިންމާލިއިރު 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ އެފްއެންޑްބީގައި 26 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ކުންފުނިތަކުން އަލަށް ތައާރަފުކުރި ޕްރޮޑަކްޓުތަކަށްވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެކި ޕްރޮމޯޝަންތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާއިރު، ނަސީބުވެރި ފަރާތްތައް ހޮވުންވެސް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

މިއީ ކާބޯތަކެތީގެ އެކި ޕްރޮޑަކްޓުތައް ގަތުމުގެ ކުރިން ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމަށް ފުރުސަތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޝޯއެކެވެ. އަދި ބޮޑެތި އިނާމުތައް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މި ޝޯގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް