ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 18:36
އެފް އެންޑް ބީ ޝޯ
އެފް އެންޑް ބީ ޝޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ
އެފް.އެންޑް.ބީ ޝޯގެ ދެވަނަ ދުވަސް: ތަރުހީބު ބޮޑު!
 
މިއަހަރުގެ ޝޯގައި 26 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވޭ
 
މިހާތަނަށް 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކުރި

ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް (އެފް.އެންޑް.ބީ) ޝޯއަށް މިހާތަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މި ޝޯ އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތް ހައިރައިޒުން ބުނެފިއެވެ.

އެފް.އެންޑް.ބީ ޝޯގެ 6 ވަނަ އެޑިޝަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. މި ޝޯ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް މާއިޝާ ވިދާޅުވީ ޝޯގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ މިހާތަނަށްވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާކަމަށާއި، މިހާތަނަށް 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށް މާއިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފް.އެންޑް.ބީ ޝޯގައި މިއަހަރު 26 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. މި ޝޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކި ޕްރޮޑަކްޓު ތައް ބަލާލައި ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމާއި، އެކި ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

ހައިރައިޒްއިން އަންނަނީ 2016 އިން ފެށިގެން އެފް.އެންޑް.ބީ ޝޯ ބާއްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް