ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:06
ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް (އެފްއެންޑްބީ) ޝޯ
ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް (އެފްއެންޑްބީ) ޝޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ
އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ 6 ވަނަ އެޑިޝަން ފަށައިފި
 
މިއަހަރުގެ އެފްއެންޑްބީ ޝޯ ކުރިއަށްދަނީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި
 
ފެބްރުއަރީ 23ން 25ށް މި ޝޯ ކުރިއަށްދާނެ
 
މިއަހަރުގެ އެފްއެންޑްބީ ޝޯގައި 26 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވޭ

ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް (އެފްއެންޑްބީ) ޝޯ ފަށައިފިއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެފްއެންޑްބީ ޝޯ ބާއްވަމުން އަންނައިރު، މިއީ އެ ޝޯގެ 6 ވަނަ އެޑިޝަނެވެ. މިއަހަރުގެ ޝޯ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަންއެވެ.

ފެބްރުއަރީ 23ން 25ށް މި ޝޯ ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު، މި ޝޯ ކުރިއަށްދަނީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ.

އެފްއެންޑްބީ ޝޯގައި މިއަހަރު 26 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. މި ޝޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކި ޕްރޮޑަކްޓުތައް ބަލާލައި ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމާއި، އެކި ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

މި ޝޯ ފައްޓަވައިދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ، ޑރ. ހުސައިން ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު ޝޯއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ޝޯގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް މާކެޓަށް ނެރެވެމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ގައުމަކަށްވުމާއެކު، ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓުތައް މާކެޓަށް ނެރެވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިކަމަށް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް