ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 14:30
5 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ދޭނީ ފައިޒާ ވެކްސިން
5 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ދޭނީ ފައިޒާ ވެކްސިން
ރޮއިޓަރސް
ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފެށުން
5 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސީން ދޭން ފަށައިފި
 
ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވެކްސިން ޖެހޭނެ
 
މާލޭގައި، އައިޖީއެމްއެޗް އަދި ދަމަނަވެށިން ވެކްސިން ޖެހޭނެ
 
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވެކްސިންދޭ ސެންޓަރުތަކުން ވެކްސިންޖެހޭނެ

އުމުރުން 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް އުމުރުން 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ދޭ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އުމުރު ފުރާގެ ކުދިންނަށް ދެނީ ފައިޒާ ވެކްސިނެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މި ވެކްސިން އެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫއްޕް އޮން އިމިއުނައިޒޭޝަނުން ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންގާރަ (14 ފެބްރުއަރީ 2023) އިން ފެށިގެން އުމުރުން 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދިނުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މާލޭގެ ސެންޓަރުތަކުގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުން ފައިޒަރ ވެކްސިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 12 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ވެސް ފައިޒަރ ވެކްސިން މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް އަދި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފައިޒަރ ވެކްސިން ދޭ ތަންތަނާއި ގަޑިތައް؛

އައިޖީއެމްއެޗް -ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 12:00ށް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް -ކޮންމެ އާދިއްތަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 1:00ން 2:00ށް

ދަމަނަވެށި -ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 1:30ން ހަވީރު 3:00ށް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް