ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 13:23
މ.ކުނޫޒުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުން
މ.ކުނޫޒުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖޭޕީގެ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުން
ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ ބަދަލުގައި ރައީސަކު އައްޔަން ކުރަން އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި
 
އެގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މ.ކުނޫޒުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމެއްގައި
 
ޕާޓީގެ ޤައުމީ ކޮންގްރެސް 25 މޭ ގައި ބޭއްވުމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައި

ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ ބަދަލުގައި ރައީސަކު އައްޔަން ކުރަން، އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން އެގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މ.ކުނޫޒުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އެއީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ހުށަހަޅަން ފެންނަކަމަށް މެމްބަރުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުމެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށްދިޔައީ ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ ފާސް ކުރުމެވެ. އެއަށްފަހު 147 ވަނަ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްުޔާ ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، ޕާޓީގެ 4 ވަނަ ޤައުމީ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެންވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާއިރު، ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރުމަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ބަދަލުގައި ރައީސަކު އައްޔަން ކުރަން ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުން ކަމަށް ޖޭޕީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވާނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ގާސިމް އިބްރާހިމްވެސް ހިމަނުއްވައިގެން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

މ.ކުނޫޒުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުން - ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެކަމާ ގުޅޭ ފަހުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ކޮންގްރެސްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕާޓީގެ ޤައުމީ ކޮންގްރެސް 25 މޭގައި ބޭއްވުމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތްކަމުގައިވާ ޕާޓީގެ ރަށު ގޮފިތައް އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލައި ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި 7 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ސިޔާސީ ގޮތުން ޖޭޕީން ނިންމާ މުހިއްމު ނިންމުންތަކަށް ކޮށާލެވޭ މަގަކަށް އެ ކޮންފަރެންސް ވާނެކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެ ޕާޓީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެކަންވެސް ގާސިމް ވަނީ އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް