ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 18:43
ވ. ފެލިދޫއާއި ވ. ކެޔޮދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ވ. ފެލިދޫއާއި ވ. ކެޔޮދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ވ. ފެލިދޫ އަދި ވ. ކެޔޮދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ވ. ފެލިދޫއާއި ވ. ކެޔޮދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސާސް-އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ
 
ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގަކީ 33،793،128.23 ރުފިޔާ

ވ. ފެލިދޫއާއި ވ. ކެޔޮދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސާސް-އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އަދި، ސާސް-އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސައުދުﷲ އަހުމަދެވެ.

މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގަކީ 33،793،128.23 (ތިރީސް ތިން މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ނުވަދިހަ ތިން ހާސް ސަތޭކަ އަށާވީސް ރުފިޔާ ތޭވީސް ލާރި)އެވެ. އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަކީ 450 ދުވަސް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު، ވ. ފެލިދޫގައި 40 މީޓަރުގެ ހަތް ހިލަ ހިމެނޭހެން، ޖުމްލަ 165 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ވައި-ގްރޮއިން ގާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި 129 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ގްރޮއިން ގާއިމްކުރުމާއި 131 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމަންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ އިތުރުން 15000 ކޮޑިމީޓަރގެ ވެލިން ގޮނޑުދޮށް މުއްސަނދިކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވ. ކެޔޮދޫގައި 55 މީޓަރުގެ ތިން ހިލަ ހިމެނޭހެން، 280 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ވައި-ގްރޮއިން ގާއިމްކުރުމާއި، 120 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ބްރޭކްވޯޓަރ ގާއިމްކުރުމާއި، 20000 ކޮޑިމީޓަރގެ ވެލިން ގޮނޑުދޮށް މުއްސަނދިކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ވ. ފެލިދޫއާއި ވ. ކެޔޮދޫގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، މި ދެ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް