ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 19:31
ދުވާފަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި
ދުވާފަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ދުވާފަރު ބަނދަރު
ރ. ދުވާފަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަޝްރޫއަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 11،438،118.00 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެއް

ރ. ދުވާފަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤުއެވެ. އަދި، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އާދަމް އާޒިމްއެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 11،438،118.00 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވަނި 180 ދުވަހެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:

- ބަނދަރު ފުން ކުރުން

– 39،135 ކިއުބިކް މީޓަރ (މެދު ދިޔައިން ފެށިގެން 3.0- މީޓަރ ހަމަވާ ވަރަށް)

- 1.5 154x މީޓަރ ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުން

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް