ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:22
އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑު
އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑު
ރޮއިޓާސް
އެވަޓަން
އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމުން ލަމްޕާޑު ވަކިކޮށްފި
 
މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 20 މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައިވަނީ އެންމެ ތިން މެޗުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމުން ފެރޭންކް ލަމްޕާޑު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ލަމްޕާޑު އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުލަބުގެ ނަތީޖާ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމާ ލަމްޕާޑު ހަވާލުވީ ވެސް މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެވަޓަންގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ ދަށް ކުޅުމެކެވެ. މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 20 މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައިވަނީ އެންމެ ތިން މެޗުންނެވެ. 11 މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، ހެ މެޗެއް ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މިހާތަނަށް ލިބުނު 15 ޕޮއިންޓާއެކު އެވަޓަން އޮތީ ވެސް ރެލިގޭޝަން ޒޯންގަ އެވެ.

ލަމްޕާޑު އޭނާގެ ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޑާބީ ކައުންޓީންނެވެ. އެ ޓީމަށް އެއް އަހަރު ދުވަހު އިރުޝާދު ދިނުމަށްފަހު ދެން ލަމްޕާޑު ހަވާލުވީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީ އަށެވެ. ކުރިން ކުޅުންތެރިޔެެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ލަމްޕާޑު ކުޅުނު ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން ވެސް އޭނާ ވަކިކޮށްފައި ވަނީ އެ ޓީމުގެ ނަތީޖާ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ލަމްޕާޑު ވަކިކުރުމަށްފަހު ޗެލްސީން އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ ތޯމަސް ޓުޗެލް އެވެ.

ލަމްޕާޑުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެވަޓަން ވަނީ 44 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައި ވަނީ 12 މެޗުންނެވެ. 24 މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، އަށް މެޗަކުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. ލަމްޕާޑު ވަކިކުރުމަށްފަހު އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމަށް މާސެލޯ ބިއެލްސާ ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ކުލަބުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް