ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:43
ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓުޗެލް
ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓުޗެލް
ޓްވީޓަރ
ތޯމަސް ޓުޗެލް
ބާސެލޯނާ ނުވަތަ ރެއާލަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދޭން ޓުޗެލް ބޭނުންވޭ
 
ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 49 އަހަރުގެ ޓުޗެލް މިވަގުތު ހުރީ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ނޫން

ސްޕެއިންގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ ނުވަތަ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދޭން ތޯމަސް ޓުޗެލް ބޭނުންވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 49 އަހަރުގެ ޓުޗެލް މިވަގުތު ހުރީ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ނޫނެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ހުރީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަންގެ ކުރީ ކޮޅު ޗެލްސީގެ ނަތީޖާ ދަށްވުމުން ކުލަބުގެ އައު ވެރިން ވަނީ ޓުޗެލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާއި ފްރާންސް ލީގުގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ވެސް ކޯޗުކަން ކޮށްދީފައިވާ ޓުޗެލް އަކީ ކާމިޔާބު ކޯޗެކެވެ. ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅައިގައި ޓުޗެލް ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދިނުމަކީ މިވަގުތު އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް ނެތް ޓުޗެލް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. ޓުޗެލް ބޭނުންވަނީ ސްޕެއިންގެ ކުލަބެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކަމަަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި އޭނާ މިހާރު ސްޕެއިންގެ ބަސް ދަސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދޭން ޓުޗެލް ބޭނުންވި ނަމަވެސް، މިވަގުތު އެއީ ވުން ދުރު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އަދި ރެއާލްގެ ކޯޗުކަމުގައި ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ އަށް ދެ ކުލަބުގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު އޮތުމުންނެވެ. ރެއާލާއެކު އަންޗެލޮޓީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު އެވެ. އެހެންކަމުން ޓުޗެލް ކުރަން ޖެހޭ އިންތިޒާރު ދިގުވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ސްޓަޓްބާގްގެ ޒުވާން ޓީމުން 2000 ވަނަ އަހަރު ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށި ޓުޗެލް ވަނީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 10 ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާއެކު ޖަރުމަނުގެ ޑީއެފްބީ ޕޯކަލް އެއް ފަހަރު، ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއާއެކު ފްރާންސް ލީގު ދެ ފަހަރު، ފްރާންސް ކަޕް އެއް ފަހަރު، ކަޕް ލީގު އެއް ފަހަރު، ޓްރޮފީ ޑީ ޗެމްޕިއަންސް ދެ ފަހަރު އަދި ޗެލްސީއާއެކު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެއް ފަހަރު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އެއް ފަަހަރު އަދި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް އެއް ފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓުޗެލް ވަނީ ޖަރުމަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ އިތުރުން ޔުއެފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު އަދި ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުކަން ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް