ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 19:36
އެމެރިކާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ފިނިމޫސުމުގެ ތޫފާން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37 އަށް
އެމެރިކާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ފިނިމޫސުމުގެ ތޫފާން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37 އަށް
ގޫގުލް
އެމެރިކާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ފިނިމޫސުމުގެ ތޫފާން
އެމެރިކާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ފިނިމޫސުމުގެ ތޫފާން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37 އަށް
 
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިފައިވާ ގެދޮރާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ އަދަދު 1.8 މިލިޔަނަށް އަރާ
 
އޮހާޔޯ ސްޓޭޓާއި، ނިއު ޔޯކް ސިޓީގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ އިތުރުން ޕިޓްސްބަރގް އަށް ތޫފާނުގެ އަސަރު ކުރަމުންދޭ

އެމެރިކާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ފިނި މޫސުމުގެ ތޫފާނެއް އައިސް، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37 އަށް އަރައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ފިނީގެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ކުރަމުންދާ ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޮހާޔޯ ސްޓޭޓާއި، ނިއު ޔޯކް ސިޓީގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ އިތުރުން ޕިޓްސްބަރގް ހިމެނެއެވެ. ފިނިހޫނުމިން ދަށްވެ، ސްނޯގެ ތޫފާނެއް ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެން، ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ އާއި ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިފައިވާ ގެދޮރާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ އަދަދު 1.8 މިލިޔަނަށް އަރާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކެނޑިނޭޅިކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ބޯކޮށް ސްނޯވެހުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވާން މަސައްކަތްކުރާ އުޅަނދުތައް ވެސް މަގުތަކުގައި ތާށިވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު އެކަނިވެސް ތާށިވެފައި އޮތް 11 އެމްބިއުލާންސް ސްނޯ ކަހައިގެން ނަަގާފައިވެއެވެ. ބޯކޮށް ސްނޯ ފޭބުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އެކްސިޑެންޓުތަކެއް ވެސް ހިނގަމުން ދާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް