ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:32
ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބާސްކެޓު ތަމްރީނުގެ ތެރެއިން
ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބާސްކެޓު ތަމްރީނުގެ ތެރެއިން
ބާސްކެޓު އެސޯސިއޭޝަން
ޖޫނިއާ ބާސްކެޓު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ބައިވެރިވުމަށް އެދެން ޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23

މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓް ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެއް ވަނަ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ސްކޫލްތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދެން ޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިންނެވެ.

Advertisement

މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަތަރު އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ކޮންމެ އުމުރުފުރާއެއްގައި ވެސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ އުމުރުފުރާތަކަކީ 12 އަހަރުން ދަށް، 14 އަހަރުން ދަށް، 16 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. 12 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެއްވެސް ތާރީޚެއްގައި 13 އަހަރު ނުވާ ކުދިންނަށެވެ. 14 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެއްވެސް ތާރީޚެއްގައި 15 އަހަރު ނުވާ ކުދިންނަށެވެ. 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެއްވެސް ތާރީޚެއްގައި 17 އަހަރު ނުވާން ކުދިންނަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 19 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެއްވެސް ތާރީޚެއްގައި 20 އަހަރު ނުވާ ކުދިންނަށެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ވަނީ ބާސްކެޓުގެ ބައިނަލްްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއް ވެސް ބާއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް