ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 08:36
އެމްއެމްސީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްސީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްސީ
މީޑިޔާ ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބު
މީޑިޔާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި
 
އަމިއްލަ 6 މެންބަރުންގެ ގޮނޑިއަށް 12 މީހަކު ވާދަކުރޭ
 
މީޑިޔާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ 7 ގޮނޑިއަށް 10 މީހަކު ވާދަކުރޭ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް(އެމްއެމްސީ)ގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިޔާ ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިންތިޚާބު މި ބާއްވަނީ 15 މެންބަރުން ހިމެނޭ މީޑިޔާ ކައުންސިލުގެ 13 ގޮނޑިއެއް ހުސްވާތީއެވެ. 13 ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރުމަށް 22 ފަރާތަކުން ނަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

13 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރާނީ މީޑިއާތަކުން ތަމްސީލު ކުރާ 7 މެންބަރަކާއި އާންމުންގެ ފަރާތުން އިންތިހާބު ކުރާ 6 މެންބަރެކެވެ. މީޑިޔާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ 7 ގޮނޑިއަށް 10 މީހަކު ވާދަކުރެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ 6 މެންބަރުންގެ ގޮނޑިއަށް 12 މީހަކު ވާދަކުރެއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު އާންމުކޮށްފައެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް 98 މީޑިއާއަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި ތިބެނީ 15 މެންބަރުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާންމު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ 7 މެންބަރުންނާއި މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ 8 މެންބަރުންނެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި މިހާރު ތިބި 15 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 13 މެންބަރުންގެ ދައުރު އަންނަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް