ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 22:52
ބެލަރުސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވްލަޑިމިއަރ މާކޭ
ބެލަރުސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވްލަޑިމިއަރ މާކޭ
އޭޕީ
ބެލަރުސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ
ބެލަރުސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަވަހާރަވެއްޖެ
 
އޭނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި
 
މިއީ ބައެއްގެ ރޭވުމަކަށް ވެދާނެކަމަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ބުނަމުން

ރަޝިއާގެ އެކުވެރި ޤައުމެއްކަމަށްވާ ބެލަރުސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވްލަޑިމިއަރ މާކޭ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ވްލަޑިމިއަރ މާކޭ އަވަހާރަވީއިރު އުމުރުފުޅުން 64 އަހަރެވެ. އޭނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައެވެ.

ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ މާކޭ އަވަހާރަވި ޚަބަރު އެހީ ފުން ހިތާމައާއެކު ކަމަށް ބުނެ ތައުޒިޔާ ކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން ރަޝިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސާރގޭ ލަވްރޯ ގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ މާކޭ އަވަހާރަވުމާއެކު، މިއީ ބައެއްގެ ރޭވުމަކަށް ވެދާނެކަމަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މާކޭ އަވަހާރަވިއިރު އެއްވެސް ސިއްޙީ މައްސަލައެއްވެސް ތަހައްމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަވަހާރަވީ ކުއްލިއަކަށް ކަމުގައި އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް