ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 22:03
ނިއުކާސަލްގެ އަލްމިރަން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ނިއުކާސަލްގެ އަލްމިރަން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ސައުތެމްޓަން ބަލިކޮށް، ނިއުކާސަލް ތިންވަނައަށް
 
ސައުތެމްޓަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިއުކާސަލްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 4-1ން
 
ނިއުކާސަލް ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ޖެހިލީ 14 މެޗުން 27 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ސައުތެމްޓަން ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ނިއުކާސަލް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ސައުތެމްޓަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިއުކާސަލްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 4-1ންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނިއުކާސަލްއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މިގުއެލް އަލްމިރަންއެވެ. މެޗުގެ ބާކީ ހަތަރު ލަނޑު ފެނުނީ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ.

Advertisement

ދެވަނަ ހާފުގައި ކްރިސް ވުޑްއާއި ޖޯ ވިލޮކް ވަނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ލަނޑެއް ޖަހައި، ނިއުކާސަލްއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ސައުތެމްޓަންގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ރޮމައިން ޕެރޯޑްއެވެ. ނިއުކާސަލްގެ ފަހު ލަނޑު، މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބްރޫނޯ ގިމަރޭޒްއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ނިއުކާސަލް ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ޖެހިލީ 14 މެޗުން 27 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. 14 މެޗުން ލިބުނު 12 ޕޮއިންޓާއެކު ސައުތެމްޓަން އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ތިންވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް