ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 09:38
ނޭންސީ ޕެލޯސީ، ފިރިކަލުން ޕޯލް ޕެލޯސީއާއެކު
ނޭންސީ ޕެލޯސީ، ފިރިކަލުން ޕޯލް ޕެލޯސީއާއެކު
ރޮއިޓާސް
ނޭންސީ ޕެލޯސީގެ ފިރިކަލުން
ނޭންސީ ޕެލޯސީގެ ފިރިކަލުންނަށް މީހަކު ހަމަލާދީފި
 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 42 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ
 
ޕޯލް މިހާރު ގެންދަވަނީ ސަރޖަރީއަކަށްފަހު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން
 
ޕޯލްއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ސެންފްރަސިސްކޯގައި ހުންނަ ގެކޮޅުގައި ހުންނަވަނިކޮށް

އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރީގޭގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނޭންސީ ޕެލޯސީގެ ފިރިކަލުން ޕޯލް ޕެލޯސީއަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، ޕޯލްއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ސެންފްރަސިސްކޯގައި ހުންނަ ގެކޮޅުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެތަނަށް ވަދެގަތް މީހެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ގެކޮޅަށް ވަދެގަތީ ޕައުލްގެ އަނބިކަނބަލުން ނޭންސީ ޕެލޯސީއާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމަށް ޑިމާންޑްކުރަމުންނެވެ.

އެމީހާ ޕޯލްއަށް ހަމަލާދިނީ މަރުތޭލަކުންކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 82 އަހަރުގެ ޕޯލް މިހާރު ގެންދަވަނީ ސަރޖަރީއަކަށްފަހު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. އޭނާގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފްރެކްޗަރ ވެފައިވާއިރު، އަތްޕުޅަށްވެސް ޒަޚަމްތައް ލިބިފައިވާކަމަށްވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާރު 42 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ މީހަކު މަރާލަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ޕައުލްއަށް ހަމަލާދިން ސީދާ މަގުސަދު އަދި ސާފުނުވާކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، މި ހަމަލާދިން ވަގުތު ނޭންސީ ޕެލޯސީ ހުންނެވީ ވޮޝިންގޓަން ޑީސީގައެވެ. ނަމަވެސް ހަމަލާގެ ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތުމާއެކު، ވަގުތުން ސެންފްރަސިސްކޯއަށް ދަތުރު ކުރައްވައި، ފިރިކަލުން އޮންނެވި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޕޯލްއަށް ހަމަލާދީފައި މިވަނީ، ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި އިންޒާރުތައް ދެމުން ދަނިކޮށް ނޭންސީ ޕެލޯސީ ދާދިފަހުން ޓައިވާނަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް