ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 21:43
އާސެނަލްއާއި ސައުތެމްޕްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ޝާކާ ލަނޑު ޖަހަނީ
އާސެނަލްއާއި ސައުތެމްޕްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ޝާކާ ލަނޑު ޖަހަނީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް މޮޅުވިޔަނުދީ ސައުތެމްޕްޓަން ހިފަހައްޓާލައިފި
 
މެޗު ނިމުނީ 1-1ން އެއްވަރުވެގެން
 
މެޗުން މޮޅުނުވިނަމަވެސް އާސެނަލް އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލްއާއި ސައުތެމްޕްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ސައުތެމްޕްޓަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމުނީ 1-1ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހައި ލީޑު ނެގީ އާސެނަލްއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ގްރަނިޓް ޝާކާއެވެ. ސައުތެމްޕްޓަންގެ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގެ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ސްޓުއާޓް އާމްސްޓްރޯންގްއެވެ.

Advertisement

މެޗުން މޮޅުނުވިނަމަވެސް އާސެނަލް އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައެވެ. އެއީ 11 މެޗުން ލިބުނު 28 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް 11 މެޗުން ލިބެނީ 26 ޕޮއިންޓެވެ.

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު ލީޑްްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ފުލަމް މޮޅުވީ 3-2ންނެވެ. ވުލްވްސްގެ މައްޗަށް ލެސްޓަރ ސިޓީ ކުރިހޯދީ 4-0ންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް