ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 11:55
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު
ޓްވިޓާ / އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
ސާބާ ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ސާބާ ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ލޯ މެޑަލް ރާއްޖެއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި
 
ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ލަންކާ
 
މިފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ރާއްޖެ ކުރިމަތިލީ ރަން މެޑަލް ހާސިލްކުރުމުގެ އުންމީދުގައި

ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާބާ ވިމެންސް ބާސްކެޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ލޯ މެޑަލް ރާއްޖެއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހާސިލްކުރީ ފަހު މެޗުގައި ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބޫޓާން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ރާއްޖެއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 86-34ންނެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި މުބާރާތުގެ ލޯ މެޑަލް ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ލޯ މެޑަލްވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ކާޏިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ ލޯ މެޑަލް ރާއްޖެއަށް ލިބެން އޮތީ ފަހު މެޗުގައި ބޫޓަން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އޭރުވެސް ލަންކާއިން އޮތީ ރާއްޖެ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ރަން މެޑަލް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީވެސް ލަންކާއެވެ. ހަތަރު ޓީމު ބައިވެރިވި މުބާރާތުގެ ރިހި މެޑަލް ހޯދީ ނޭޕާލްއެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ދެވަނަ މެޗުގައި ލަންކާ އަތުން ބަލިވެފައެވެ. ރަން މެޑަލް އާއި ރިހި މެޑަލްގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ގެއްލުނީ ލަންކާ އަތުން ބަލިވުމުންނެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ރާއްޖެ ކުރިމަތިލީ ރަން މެޑަލް ހާސިލްކުރުމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް