ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 13:07
ރާއްޖެއިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އޭޝިއަން ކަޕް
ފަހު މެޗުގައި މިޔަންމާ އަތުން ވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
 
ފަހު މެޗުގައި މިޔަންމާ އަތުން ބަލިވީ 3-0 އިން

ވިހި އަހަރުން ދަށުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފަހު މެޗުގައި މިޔަންމާ އަތުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ކުޅުނު ހުރިހާ ފުޓުބޯޅަ މެޗަކުން ރާއްޖެ ބަލިވިިއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އަށް ލަނޑެއް ނުޖެހެއެވެ. ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އުޒްބެކިސްތާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 7-0 އިންނެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި ސައުދީ އަރަބިޔާ އަތުން ބަލިވީ 11-0 އިންނެވެ. ތިން ވަނަ މެޗުގައި ޗައިނާ އަތުން 4-0 އިން ބަލިވިއިރު، ފަހު މެޗުގައި މިޔަންމާ އަތުން ބަލިވީ 3-0 އިންނެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި މިޔަންމާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ކައުން ހުޓެޓްއެވެ. މިޔަންމާގެ އަނެއް ދެ ލަނޑު ފެނުނީ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައެވެ. މިޔަންމާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ސްވާން ހެޓް ޖެހީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ކޯނަރެއްގައި ނެގި ބޯޅަ ބޮލުން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. މިޔަންމާގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލާ މިންއެވެ.

މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ލިބުނީ ސައުދީއަށެވެ. އެއީ ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޗައިނާ އަށް ލިބެނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް މިޔަންމާ އަށް ތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ފުލުގައި އޮތް ރާއްޖެ އަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެއެވެ. ދެން މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނީ އުޒްބެކިސްތާންއެވެ. އެ ޤައުމަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ވިހި އަހަރުން ދަށުގެ އޭޝިއާ މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޤައުމު ވަނީ މުބާރާތައް ކޮލިފައިވެއެވެ. ގްރޫޕްގައި އެ ޤައުމު ކުޅުނު މެޗުގެ ޕޮއިންޓުތައް ނުގުނައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް