ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 16:25
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ބިދަބިން-ގުރަހަލި ވަންޑޭ ކަޕް
ބިދަބިން-ގުރަހަލި ވަންޑޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި
 
މުބާރާތުގައި 8 ޓީމު ވާދަކުރި

ބިދަބިން އަދި ގުރަހަލި ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަންޑޭ ތުރީ އޮން ތުރީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ރެޑްބުލް ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި 8 ޓީމަކުން ވާދަކުރިއެވެ. ޖުމްލަ 32 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ޓީމް ހުސްދިގުއެވެ. ރަނަރަޕް ޓީމަކަށް ތިމަރަވަޅިއަންސް ހޮވުނުއިރު، ފެއަރޕްލޭ ޓީމަކީ ޓީމް ނަގާޖަހާއެވެ. މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖަހައި, ރަން ބޫޓު ހާސިލްކުރީ ތިމަރަވަޅިއަންސްގެ ރައޫފް ވަހީދެވެ.

ދެ ގްރޫޕް މެމްބަރުންގެ އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، މެމްބަރުންގެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް ޓްރޮފީއާއި މެޑަލްގެ އިތުރުން ފައިސާގެ އިނާމު ދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެއަރޕްލޭ ޓީމާއި މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއާއަށްވެސް ވަނީ ޓްރޮފީ ދީފައެވެ.

މިއީ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްތަކެއްގެ މެދުގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 05:29
ރަތްކާޑު
މުބާރާތުގެ ހަމައެކަނި ރަތް ކާޑު ހޯދައިފައިވަނީ އަހްމަދު ހުޒާމް