ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 13:23
ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްގެ ކޯޗު ޕެޓްރިކް ވިއެރާ
ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްގެ ކޯޗު ޕެޓްރިކް ވިއެރާ
ޓްވީޓަރ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލީގަށް ވާދަކުރެވޭ ވަރުގެ ސްކޯޑެއް އާސެނަލްގައި އެބަ އޮތް
 
ވިއެރާ ބުނީ އާސެނަލަށް އަލަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެ ޓީމު ވަރުގަދަވެއްޖެ ކަމަށް

މިސީޒަނުގެ ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ވާދަކުރެވޭ ވަރުގެ ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އާސެނަލްގައި އެބަ އޮތް ކަމަށް ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްގެ ކޯޗު ޕެޓްރިކް ވިއެރާ ބުނެފިއެވެ.

މިފަހަރުގެ ސީޒަންގައި އާސެނަލުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެޓީމުން ވަނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ވިއެރާ ބުނީ އާސެނަލަށް އަލަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެ ޓީމު ވަރުގަދަވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އާސެނަލަކީ މިފަހަރުގެ ލީގަށް ވާދަކުރެވޭ ވަރުގެ ޓީމެއް ގޮތުގައި ފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިފަހަރުގެ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އާސެނަލުން ވަނީ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އެއް ގަދަ ބާރު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އައި ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހިމެނެއެވެ. އެއީ ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް އާއި އޮލެކްޒެންޑަ ޒިންޗެންކޯއެވެ. ލީގުގައި އާސެނަލުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިން ކުޅުނުއިރު، ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ ހުނަރުވެރި ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

Advertisement

އައު ކުޅުންތެރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ ކުޅުންތެރިންނާމެދު އޭނާ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި، ބޭނުންވާ ނަތީޖާއާ ހަމައަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމުގެ ބޮޑު އުންމީދެއް އޮތް ކަމަށެވެ. އާސެނަލުން މިފަހަރު އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކުން ޖާގައެއް ހޯދައި، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުމެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަން ފެށިގެން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އާސެނަލުން ވާދަކުރަމުން އައި ނަމަވެސް. އެންމެ ފަހުން ލީގު ނިންމާލަން ޖެހުނީ ފަސް ވަނައިގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް