ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 06:51
އެމްއެމްސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަފާއު ހަސަން
އެމްއެމްސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަފާއު ހަސަން
ސޯޝިއަލް މީޑިއާ
މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މީޑިޔާ ކައުންސިލުގެ އައު ރައީސަކަށް ޝަފާއު
 
ޝަފާއު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ކައުންސިލް ޖަލްސާގައި ނުވަ މެންބަރުންގެ ވޯޓުން
 
ޝަފާއު އިންތިހާބު މިކުރީ އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޝަހުބާން ފަހުމީ އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ ރައީސް ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝަފާއު ހަސަން އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ކަމަށް ޝަފާއު އިންތިހާބު މިކުރީ އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޝަހުބާން ފަހުމީ އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އެމްއެމްސީގެ ރައީސްކަމަށް ޝަފާއު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ކައުންސިލް ޖަލްސާގައި ނުވަ މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. މިއީ އެއްމްސީގެ ރައީސް ކަމަށް މީޑީއާއަށް ނިސްބަތް ނުވާ ބޭފުޅަކު އިންތިހާބު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޝަފާއު އަކީ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ ބޯޑުގަ އާއި ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެމްއެމްސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޝަހުބާން މަގާމުން ދުރު ކުރުމަށް ދެ ފަހަރަށް ވޯޓް ނާގާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަންވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. އެއާއެކު ޝަހުބާން އިސްތިއުފާދެއްވީއެވެ. ޝަހުބާންގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން މަނީ ލޯންޑަރކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ތަހުގީގުގައި އޭނާއާ ސުވާލު ކޮށްފައިވާތީކަމަށް މެމްބަރުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް