ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 19:55
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ
އެފްއޭއެމް
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން
ތައިލެންޑް ބަލިކުރެވޭނީ އެއްވެސް މިސްޓޭކެއް ނުހަދާ ކުޅެގެން: މޮރިއޭރޯ
 
ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް ކުޅޭނީ އުޒްބެކިސްތާނުގައި
 
ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގައި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެމީހުންގެ 200 ޕަސެންޓު ދޭ
 
ކޮލިފައިންގައި ތައިލެންޑާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާނީ މާދަމާ ހަވީރު 17:00 ގައި
 
އޭޝިއަން ކަޕް އޮންނާނީ ޖޫން 16ން ޖުލައި 16ގެ ނިޔަލަށް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުގައި ތައިލެންޑް ބަލިކުރެވޭނީ އެއްވެސް މިސްޓޭކެއް ނުހަދާ ކުޅެގެންކަމަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ ބުނެފިއެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގގައި މާދަމާ ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ ތައިލެންޑާ ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޯޗު ބުނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެގެން ތައިލެންޑު ބަލިކުރެވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗުގައި ޑިފެންސް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ އިތުރުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާ ލަނޑު ޖަހައިފިނަމަ ރާއްޖެއަށް މި މެޗު ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެކަމަށް މޮރިއޭރޯ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މިސްޓޭކެއް ހަދައިފިނަމަ މެޗުން މޮޅުވެވުން ދުރުކަމަށް ކޯޗު ބުންޏެވެ.

Advertisement

ތައިލެންޑު ޓީމުން ކުޅޭ އަވަސް ކުޅުމާ، އެޓީމުގެ ވަރުގަދަ އެޓޭކިން ލައިނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭނެކަން ކޯޗު ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އަދި ލިބޭ ހުސް ޖާގަތަކުގައި އެޓީމުން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފާކަން ފާހަގަކޮށް މޮރިއޭރޯ ބުނީ އެފުރުސަތު އިދިކޮޅު ޓީމަށް ނުދޭން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކޯޗު ބުނީ އޭނާއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގްރޫޕުގެ ފޭވަރިޓުން ނުވަތަ އެންމެ މަގްބޫލް ޓީމްއަކީ އުޒްބެކިސްތާނު އެވެ. ނަމަވެސް އުޒްބެކިސްތާނު މެޗާމެދު ވިސްނާނީ މާދަމާ އޮންނަ މެޗު ނިމުމުން ކަމަށް މޮރިއޭރޯ ބުންޏެވެ. ކޮލިފައިންގ ގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ ތައިލެންޑު، އުޒްބެކިސްތާނު އަދި ސްރީލަންކާއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައެވެ. ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް ކުޅޭނީ އުޒްބެކިސްތާނުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ - އެފްއޭއެމް

ރާއްޖެ ޓީމުން އުޒްބެކިސްތާން އަށް ދަތުރުކުރީ ދިގު ދަތުރެއް ކޮށްފައިކަން ފާހަގަކޮށް މޮރިއޭރޯ ބުނީ އެގައުމަށް ދަތުރުކުރީ ޗުއްޓީ ހަދާލަން ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މެޗުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް ކޯޗު ބުންޏެވެ. މޮރިއޭރޯއާ އެފްއޭއެމްއިން ކޯޗުކަން ހަވާލުކުރިއިރު އޭނާއަށް ދީފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓާކީ މިއަންނަ އަހަރު އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕަށް ރާއްޖެ ކޮލިފައި ކޮށްދިނުމެވެ.

މޮރިއޭރޯ ބުނީ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގައި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެމީހުންގެ 200 ޕަސެންޓު ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ބޮޑެތި މެޗުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭކަން ކޯޗު ފާހަގަކުރިއެވެ.

ގްރޫޕުގެ ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ދެކެވިފައި އޮތީ އުޒްބެކިސްތާން އެވެ. އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖާގަ ލިބޭނީ ހަ ގްރޫޕުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ އެއްވަނަ ޓީމާ، ހަ ގްރޫޕުން ދެވަނައަށްދާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް ޓީމަކަށެވެ. އެހެންކަމުން ތައިލެންޑު މެޗުގައި ނަތީޖާ ނެރުން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމެވެ.

ކޮލިފައިންގ ގައި ތައިލެންޑާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާނީ މާދަމާ ހަވީރު 17:00 ގައެވެ. ކޮލިފައިންގގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ އުޒްބެކިސްތާންއާއި ދެކޮޅަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮލިފައިންގ ގެ ފަހުމެޗުގައި ސްރީލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން 16ން ޖުލައި 16ގެ ނިޔަލަށެވެ. މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މީގެ ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ޗައިނާގައެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމުގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މުބާރާތް ނުބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ގައުމެއް މިހާތަނަށް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް