ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 19:19
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުޑް އެންޑް ބެވަރެޖް ޝޯ
30 އެގްޒަބިޓަރުންނާއެކު، "ފުޑް އެންޑް ބެވަރެޖް ޝޯ"ގެ 5 ވަނަ އެޑިޝަން ފަށައިފި
 
މިއީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މި އެގްޒަބިޝަން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
މިއަހަރުގެ އެގްޒަބިޝަންގައި 30 އެގްޒަބިޓަރުން ބައިވެރިވޭ
 
މި އެގްޒަބިޝަން ކުރިއަށްދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 10:00އާ ހަމައަށް

ހައިރައިޒްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރެޖް ޝޯގެ 5 ވަނަ އެޑިޝަން ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ. މިއީ 2019ގެ ފަހުން 2 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މި ހަރަކާތް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 2020އާއި 2021 ވަނަ އަހަރު މި ޝޯ ނުބޭއްވުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހައިރައިޒުން ބުންޏެވެ.

މި ޝޯއަކީ ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ދާއިރާއިން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތެކެވެ. މިއަހަރުގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހެެއްގެ ހަވީރު 4:00ން 10:00ށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ.

ހައިރައިޒްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ހަރަކާތަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އެފް އެންޑް ބީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް އެއްތަނަކުން ދިމާވެ އެ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް އާއްމުންނަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދައްކާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި އެގްޒަބިޓަރުންގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އަޖުމަ ބަލާލައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަކީޑްރޯތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުންނަށް ލިބޭނެއެވެ.

ފުޑް އެންޑް ބެވަރެޖް ޝޯ ފައްޓަވައިދެއްވައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ހަރަކާތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދާއިރާއަށް ވަރަށް މުހިންމު ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ކާބޯތަކެތީގެ ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އާންމުންނަށްވެސް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ޝޯއެއްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެ ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮވުމަށް ވެސް ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށެވެ.

މިފަދަ އެގްޒަބިޝަނެއް ބޭއްވީމަ މުޅި ގައުމަށް ފައިދާ ވާނެ. ވިޔަފާރި ވާދަވެރިވެގެންދާނެ. ވިޔަފާރި ވާދަވެރިވުމަކީ އާއްމުންގެ ތެރޭގަ އެއްޗެހި އަގުހެޔޮވެގެންދާ ކަމެއް.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19ގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެފް އެންޑް ބީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވަނީ، އެ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކަކީ ދިވެހިންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވާތީ، އެ ދާއިރާގެ ސަޕްލަޔަރުންގެ ދައުރު އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޝޯގައި 30 އެގްޒަބިޓަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ކުންފުނިތަކާއި ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭރުގެ ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޝޯ ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ މެދުގައިވެސް ގުރުއަތު ނެގުން އޮންނާނެއެވެ. އަދި އެތަނުން ގަންނަ ތަކެތިން ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތައް ލިބޭއިރު، ތަކެތީގެ ރަހަ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެގްޒަބިޓަރުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ވެސް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް