ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 14:56
ކިޔެވްގައި މީހަކު އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ހިފައިގެން
ކިޔެވްގައި މީހަކު އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ހިފައިގެން
އަލްޖަޒީރާ
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިންގެ 4000ށް ވުރެ ގިނަ އާންމުން މަރުވެއްޖެ
 
މިހާތަނަށް މަރުވި އާންމުންގެ އަދަދު 4031ށް އަރާކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި 200އެއްހާ ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭ

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިންގެ 4000ށް ވުރެ ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އދ ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އދން ބުނީ މިހާތަނަށް މަރުވި އާންމުންގެ އަދަދު 4031ށް އަރާކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި 200އެއްހާ ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކާއި ވައިގެ މަގުން ދީފައިވާ ހަމަލާތަކުގައި ކަމަށް އދން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ރޮކެޓް ހަމަލާތަކާއި މިސައިލް ހަމަލާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އދން ބުނެއެވެ.

ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދޭކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަ ދޮގުކުރަމުންނެވެ. ރަޝިޔާއިން ބުނަމުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންގައި އެގައުމުން ހިންގަމުން އަންނަނީ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްކަމަށެވެ. އޮޕަރޭޝަން ހިންގަމުންދަނީ ރަޝިޔާ އާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރެއިންގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ހިންގަމުންދާތީ އެކަންކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިން އިން ބުނަމުން އަންނަނީ މިއީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދީ ޔޫކްރެއިން ހިސޯރު ކުރުމަށް ދައްކާ ބަހަނާއެއްކަމަށެވެ.

އދން ބުނެފައިވަނީ މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިއަށްވުރެ މަތިވާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
33%
67%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް