ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 14:36
ޒުވާރި ޕުޑިން
ޒުވާރި ޕުޑިން
އޯލް ރެސިޕީސް
ބަދިގެ 1443
ޒުވާރި ޕުޑިން
 
ކްރީމް ކޯން ނާޅާވެސް ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 5 ބިސް
  • ⅓ މެލްޓެޑް ބަޓަރ
  • ¼ ޖޯޑު ހަކުރު (ބޭނުންނަމަ ގެރި ކިރު ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
  • ½ ޖޯޑު މިލްކް
  • 4 ސައިސަމުސާ ކޯރން ފްލަރ
  • 1 ޒުވާރި (ފެނުކައްކާފައި)
  • 1 ދަޅު ކްރީމް ސްޓައިލް ޒުވާރި

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބޯލްއެއްގައި ބިސް، ބަޓަރު، ހަކުރު، ކޯރން ފްލަރ އަދި މިލްކް އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ޒުވާރި އަދި ކްރީމް ޒުވާރި އަޅައިގެން ހޭންޑް މިކްސްޗަރ އަކުން ގިރާލުމަށްފަހު، 200 ޑިގްރީގަައި ފިހެލާށެވެ. ޕުޑިންތަށި ލުމުގެ ކުރިން އަވަން ހޫނު ކޮށްލާށެވެ. 1 ގަޑި އިރު ބޭކް ކުރުމަށްފަހު ނަގާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް