ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 12:18
ޕައިނެޕަލް ސްޓަފިން
ޕައިނެޕަލް ސްޓަފިން
އޯލް ރެސިޕީސް
ބަދިގެ 1443
ޕައިނެޕަލް ސްޓަފިން
 
ހަކުރުގެ ބަދަލުގައި ގެރިކިރު ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • ½ ޖޯޑު މާޖިރީން
  • 1 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 4 ބިސް
  • 1 ދަޅު އަލަނާސި
  • 5 ސްލައިސް ބްރެޑް (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބައުލް އެއްގައި މާޖިރިން އާއި ހަކުރު އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. ދޭތި ރަނގަޅަށް އެއްވުމުން ބިސް، ޕައިނެޕަލް އަދި ބްރެޑް ކިއުބް އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. ގިރާނީ ފުށްފުށް ހުންނަ ގޮތަށެވެ. އަވަނަށް ޓްރޭ ލުމުގެ ކުރިން 350 ޑިގްރީއަށް އަވަން ޖެއްސުމަށްފަހު އަވަންތެރެ ކުޑަކޮށް ހޫނުކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު 1 ގަޑި އިރު ބޭކް ކޮށްލާށެވެ. ބޭކް ކޮށް ނިމުމުން ހިހޫވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް