ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 13:37
ސްޕައިސީ ގްރިލްޑް ޝްރިމްޕް
ސްޕައިސީ ގްރިލްޑް ޝްރިމްޕް
އޯލް ރެސިޕީސް
ބަދިގެ 1443
ސްޕައިސީ ގްރިލްޑް ޝްރިމްޕް
 
ސީފުޑްގެ ބާވަތްތައް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް މި ޑިޝް މީރުވާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ޕެކްޓް ޝްރިމްޕް
  • 5 ލޮނުމެދު
  • ½ ސަމުސާ މުގުރި މިރުސް
  • 1 ސަމުސާ ޕެޕްރިކާ
  • 2 ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް
  • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
  • 2 ސައިސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ލޮނާއި އެކު ލޮނުމެދު ޗަސްކޮށްލާށެވެ. ދެން މުގުރި މިރުސް، ޕެޕްރިކާ، އޮލިވް އޮއިލް އަދި ލެމަން ޖޫސް އަޅައިގެން ޕޭސްޓް ތައްޔާރުކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު، ޝްރިމްޕް ސާފުކޮށްފައި، ޕޭސްޓާއެކު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ގްރިލް އެއްގައި ގްރިލްޑް ކޮށްލާށެވެ. ގްރިލްޑް ކޮށް ނިމުމުން ތައްޓަކަށް އަޅާފައި އޭގެ މައްޗަށް ލެމަން ޖޫސް ބުރުވާލުމަށްފަހު ގާނިޝްކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް