ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 13:43
ސޮސެޖް ބޯލްސް
ސޮސެޖް ބޯލްސް
ދަ ކުކިންގ ޖަރ
ބަދިގެ 1443
ސޮސެޖް ބޯލްސް
 
ބޭނުންނަމަ ބޭކް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ތެލުގައި ވެސް ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ޕެކްޓް ސޮސެޖް
  • 1 ޖޯޑު ފާރޮށި ކުނޑި
  • 1 ޖޯޑު ޗީޒް ގާނާފައި
  • 2 ޖޯޑު ފުށް
  • ތެޔޮ
  • ފެން
  • ލޮނު ( ފުށްގަނޑު ރަހަލާ ވަރަށް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބައުލް އެއްގައި ސޮސެޖް ވަރަށް ކުދި ކުދިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ފާރޮށި ކުނޑި އާއި ޗީޒް އަޅައިގެން މޮޑެލާށެވެ. ދެން ފުށް ގުޅަ ހެދުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ސޮސެޖް އަޅައިގެން ގުޅަ ވަށާލާށެވެ. އެއަށްފަހު، 25 މިނިޓް ވަންދެން ފިހެލާށެވެ. ރީތި މުށި ކުލައެއް އެރުމުން ނަގާ ހިހޫކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް