ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 13:49
ކެރެޓް ސޮފުލޭ
ކެރެޓް ސޮފުލޭ
އޯލް ރެސިޕީސް
ބަދިގެ 1443
ކެރެޓް ސޮފުލޭ
 
ކެރެޓް ސޮފުލޭއަށް ބޭނުންވާ ބާވަތްތައް، ތައްޔާރުކޮށްލަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް އިތުރުކޮށްލެވިދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 2 ކެރެޓް
  • ½ ޖޯޑު މާޖިރިން
  • 1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
  • 3 ބިސް
  • 3 ސައިސަމުސާ ފުށް
  • 1 ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
  • ½ ލޮނު
  • ¾ ޖޯޑު ހަކުރު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ތެއްޔަކަށް ލޮނު ކޮޅެއް އަޅާފައި ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ކެރެޓް އަޅައިގެން މަޑުވަންދެން 15 ނޫނީ 20 މިނިޓް ކައްކާލާށެވެ. މަޑުވުމުން ތޮށި މަށާލުމަށްފަހު ޗަސްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު މާޖިރިން، ވެނީލާ އެސެންސް އަދި ބިސް އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ފުށް، ބޭކިން ޕައުޑަރ، ލޮނު އަދި ހަކުރު އަޅައިގެން އޮމާންވަންދެން ބްލެންޑްކޮށްލާށެވެ. އަވަނަށް ލުމުގެ ކުރިން 350 ޑިގްރީގައި އަވަން ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއަށް އަޅާފައި 45 މިނިޓް ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް