ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 00:05
ނޮރިޗް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޮ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ނޮރިޗް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޮ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޔުނައިޓެޑަށް އުންމީދެއް
 
ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 32 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 54 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ފަސްވަނާގައި
 
ނޮރިޗް ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 ން

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން އެޓީމަށް ލީގު ތާވަލުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުންމީދު އައުކޮށްދީފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ނޮރިޗް ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 ންނެވެ. މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ތިން ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ ތެރޭގައި ރޮނާލްޑޯ ޔުނައިޓެޑަށް ދެލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގައިދިނެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ނޮރިޗްގެ ކީރަން ޑޯވެލް ލަނޑެއް ޖަހާ ފަރަގު ކުޑަކުރިއެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ނޮރިޗްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޓީމޫ ޕުކީއެވެ. ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 32 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 54 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ފަސްވަނާގައެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، ބްރައިޓަން ވަނީ ޓޮޓެންހަމް ކައިރިން 1-0 ން މޮޅުވެފައެވެ. މިވަގުތު ހަތަރު ވަނާގައި އޮތް ނަމަވެސް މިބައްޔާއެކު, ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ މެޗުތައް ނިމޭއިރުވެސް ޓޮޓެންހަމް ހަތަރުވަނައިން ސޮއްސާލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތެވެ. އެއީ އާސެނަލް މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފިނަމައެވެ. ޓޮޓެންހަމް ހަތަރު ވަނާގައި އޮތީ 32 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް ސައުތެމްޕްޓަން އަތުން އާސެނަލް ބަލިވީ 1-0 ންނެވެ. މިއާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސް ވަނާގައި 54 ޕޮއިންޓު ލިބިގެންނެވެ. ވަޓްފޯޑްގެ މައްޗަށް ބްރެންޓްފޯޑް ކުރިހޯދީ 2-1 ންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް