ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 20:18
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެވަޓާން އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެވަޓާން އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އެވަޓަންއަށް އުންމީދު، ޔުނައިޓެޑަށް ހާސްކަން!
 
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 1-0 ން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން އެވަޓަން މޮޅުވެ އުންމީދު އައު ކުރިއިރު، ޔުނައިޓެޑް ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

އެވަޓަން މިހާރު އޮތީ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުން ސަލާމަތް ވުމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޔުނައިޓެޑުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ތާވަލުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނިގެން އަންނަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވިއިރު އެވަޓަން އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ހަތަރު ވަނައިގައި 28 ޕޮއިންޓު ލިބިގެންނެވެ. ޔުނައިޓެޑް ތާވަލުގެ ހަތް ވަނައިގައި އޮތީ 31 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 51 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެވަޓަންގެ ގޫޑިސަން ޕާކް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 ންނެވެ. މިއީ އޭރިއާ ބޭރުން އެންތޮނީ ގޯޑަން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއެއް ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާގެ ފައިގައި ޖެހިފައި މިސްރާބު ބަދަލުވެގެން ވަން ލަނޑެކެވެ.

މެޗުގައި ލީޑު ފުޅާ ކުރުމަށް އެވަޓަންގެ ރިޗާލްސަންއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ރިޗާލްސަން ފޮނުވާލި ބޯޅަ މަތަކުރީ ޔުނއަިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާއެވެ. މި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ޔުނައިޓެޑަށްވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި މާކަސް ރެޝްފޯޑް ފޮނުވާލި ދެހަމަލާވެސް ދިފާއުކުރީ އެވަޓަންގެ ކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑްއެވެ. އަދި މެޗު ނިމެނިކޮށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީވެސް ޕިކްފޯޑްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް