ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 22:57
ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް މާކަސް ރެޝްފާޑާއި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ
ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް މާކަސް ރެޝްފާޑާއި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އާސެނަލްއިން ރަޝްފޯޑް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
އާސެނަލްއިން ރަޝްފޯޑް ހޯދުމާއި ގާތަށް!
 
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއެކު ރަޝްފޯޑް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމަށް ބާކީ 15 މަސް އެބައޮތް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މާކަސް ރަޝްފޯޑް ހޯދުމާއި ގާތަށް އާސެނަލްއިން ޖެހިލައިފިއެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ރަޝްފޯށް އަށް މި ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުން މާ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ނުލިބެއެވެ. މި ސީޒަންގައި ރަޝްފޯޑް ފެނިފައިވަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު އެންމެ 19 މެޗުންނެވެ. މި މެޗުތަކުގައި އޭނާ ވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ޖަހާ، ދެލަނޑު ޖެހުމަށް އެގީތެރިވެދީފައެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއެކު ރަޝްފޯޑް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމަށް ބާކީ 15 މަސް އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން މިހާރު އޭނާއަށް ޖާގަ ނުލިބޭތީ ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި އޭނާ އެހެން ޓީމަކުން ފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އާސެނަލްއިން ރަޝްފޯޑު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު މިވަގު އޭނާއަށް އެންމެ ޖާގަ ތަނަވަހީވެސް އެޓީމުގައެވެ. އަދި ޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ރަޝްފޯޑަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އޮތީ ފަހިކޮށެވެ.

މިހާރު އާސެނަލްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އަލެކްސަންޑްރާ ލަކަޒޭޓް އާއި އެޑްވާޑް ކެއިޓާ މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ފްރީ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޓީމު ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. ރަޝްފޯޑަކީ އެންމެ ކުރިއަށް އަދި ވާއަތުފަޅިން ކުރިއަށްވެސް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެހެންކަމުން އާސެނަލްއަށް މިވަގުތު އޭނާގެ ބޭނުން ބޮޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
33%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް