ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2022 | ބުދަ 19:47
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް
 
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ކުއާޓަރ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ އޯލްޑް ޓްރެފޯޑް ސްޓޭޑިއަމްގައި މި ދެޓީމު ކުޅުނު ގަދަ 16 އިގެ ދެވަނަ ލެގުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ 41 ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯގެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ގްރީޒްމަން ނެގި ހުރަހަކުން ރެނާން ލޮޑީއެވެ. އޭގެ ކުރިން މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯގެ ޔާއޯ ފެލިކްސް ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް ރެފްރީ ވަނީ އެއީ އޮފްސައިޑް ލަނޑެއް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

ގަދަ 16 ގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ރޭގެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމަކަށް ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުވާނެއެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޔުނައިޓެޑް ކެޓުމާއެކު މި ސީޒަންގައި އެޓީމަށް އޮތް ހަމައެކަނި އުންމީދަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގެވެ. ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނައިގައެވެ. ޔުނައިޓެޑަށް އެންމެ ފަހުން ތައްޓެއް ލިބުނީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި އަޔަކްސް އާއި ބެންފިކާ ވެސް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބައްދަލުކުރިއެވެ. މި މެޗު ބެންފިކާ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ގަދަ 16 ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވި ޓީމު ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް