ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2022 | ބުދަ 02:23
ޓީސީ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ޓީސީ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ގްރީންއަށްވުރެ ކުރިއަށް ޓީސީ
ގްރީން އަތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޓީސީ މޮޅުވީ 1-0

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް, ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގައި ޓީސީން ގްރީންގެ ކުރިއަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޓްކަޕްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދާ, ހަނިގޮތަކަށް ފައިނަލްގެ ފުރުޞަތު ގެއްލުނު ގްރީން އަތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޓީސީ މޮޅުވީ 1-0ން އެވެ.

މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު އަދި މެޗުން ޓީސީ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު 12 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ އޮމަރުއެވެ. މެޗުން ގްރީން ބަލިވިޔަސް އެޓީމުން ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާ އެޓޭކް ކުރިއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޑިފެންޑަރ އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕެ) ފޮނުވާލި ބާރު ބޯޅައާއި, ދެވަނަ ހާފްގައި އަންސަރު އިބްރާހީމް ގޯލްގެ ދުރުކަނަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަވެސް ސަލާމަތްކުރީ ލަންކާ ޤައުމީ ޓީމްގެ އެއްވަނަ ކީޕަރު ސުޖަންއެވެ.

މިމޮޅާއެކު ޓީސީން ވަނީ 4 މެޗުން 6 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. ތާވަލްގައި އެޓީމް މިހާރު އޮތީ 5 ވަނާގައެވެ. ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އޮތީ 4 މެޗުން 4 ޕޮއިންޓާއެކު 6 ވަނާގައެވެ. އެއްވަނާގައި މާޒިޔާ އޮތީ 4 މެޗުންވެސް މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މާޒިޔާގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ވާދަކުރާނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާއެވެ. މިވަގުތު ދެވަނާގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 12 ޕޮއިންޓާއެކު ވެލެންސިޔާއެވެ. ޔޫވީ އޮތީ ތިންވަނާގައެވެ. އެއީ 4 މެޗުން 7 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
- ކޮމެންޓް